Медицински

МЕДИЦИНСКА СЛУЖБА гт. Свързани с дейността на лекар; Медицински. Първа помощ. в. надзор. Второ изпитване.

Енциклопедичен речник. 2009.