Маш ​​

(Битие 10: 23.) - един от синовете на Арам, син на Сим. В (1 Летописи 1: 1) Той нарече Мосох . Смята се, че това име е оцеляло в името на класиците g. Maziya - зад билото на Месопотамия.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.