БЛАГОТВОРИ

MARRIAGE е семеен съюз на мъж и жена, който поражда техните права и задължения във връзка един с друг и с деца. В повечето съвременни държави законът изисква подходяща регистрация (вписване) на брака в специални държавни органи; Същевременно в някои държави правният статут на брака се дава и на брака, сключен по религиозни обреди. В някои държави (напр. Във Франция), когато се регистрира брак, често се сключва брачен договор. В Руската федерация се признава само бракът, признат в държавната регистрация на актовете за гражданско състояние (регистрационни служби). До 1944 г. регистрираният е равен на т.нар. действителен (нерегистриран) брак. Вижте Семейство.

Велик енциклопедичен речник. 2000.