Фридрих Вилхелм Marpurg (marpurg) Фридрих Вилхелм

Фридрих Вилхелм Marpurg (Marpurg) Фридрих Вилхелм (1718-1795), немски теоретик на музика, композитор. Разработено теорията на фугата (в материалните творби на Й. С. Бах), изследва проблемите на хармония, музикален темперамент и др. Повлиян развитието на музикално-теоретичните и естетически идеи на Просвещението.

Велик енциклопедичен речник. 2000.