Марке (Маркет) Алберт

Марке (Маркет) Алберт (1875-1947) , Френски художник. Лирична в настроение, боядисани в меки, сребристи мащабни пейзажи едва доловимо предава състоянието на природата и светлина и въздух ( "Pont Saint-Michel в Париж", 1912 г.).

Велик енциклопедичен речник. 2000.