Бахрам Мансуров Сюлейман

Бахрам Мансуров Сюлейман (1911-1985), музикант-изпълнител на катран (национален струнен инструмент), Народен артист на Азербайджан SSR (1978). Репертоарът включва класически азербайджански мегам. Отидох в чужбина.

Велик енциклопедичен речник. 2000.