Увеличи

MAGNET - не, не знаете; NCW. това. 1. Давай на себе си. свойствата на магнита; за магнетизиране. 2. Разг. За привличане на метални предмети (около магнита).

Енциклопедичен речник. 2009.