Макиавели Макиавели (Макиавели) Николо

Макиавели Макиавели (Макиавели) Николо (1469-1527), италиански политически мислител. Италия видях основната причина за бедствия в своята политическа фрагментация, която е в състояние да преодолее силна държавна власт. За по-голяма укрепване на държавата признава валидни всякакви средства (оттук и терминът "макиавелизъм"). Сред тях: "История на Флоренция" (1520-25, 1532 бр.), "Императорът" (1513, публикуван през 1532.), комедията "Мандрагора" (настройка 1518 изд и 1524.).

Велик енциклопедичен речник. 2000.