Господ

(Битие 2: 4, Изход 3: ... 4, 16 и и т.н. ) - един от името на Бога , в еврейски език се изразява чрез думата Йехова и в LXX за по-голямата част от думата ?????, и навсякъде означава истинският Бог. Добре известно е, че евреите отдавна са считани за свещени и загадъчна име на Йехова, които се бояха да изрече означавано и се използва в своите книги, вместо Господното слово: Адонай , т. е. Господи, Господи. Адонай : Според легендите на евреите, и в храма, той е заменен от името на думата се използва само свещеници и свещениците в храма, но със смъртта на Саймън Справедливия (X † 292 до R.). Каквото и да е, но на LXX (около 271 до Р. Х. ) вместо Йехова постоянно е вече ?????? - Господи. Въведени по този начин почти 300 години преди R. Х. , то тогава се освещава чрез постоянно използване в Н. З. и Господ и самите апостоли, като Божието име, което принадлежи на Него, като истински Бог. ( вж. << Бог).

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.