Lilienkron (liliencron) Детлев фон

Лилиенкрон Детлев фон (1844-1909), немският поет. Импресионистична лирика (колекции на "Стихотворения", 1889 "Нови стихотворения", 1893 "Motley кошер", 1903), поемата "Poggfred" (1896), който свързва образа фантазия със сигурност; исторически балади.

Велик енциклопедичен речник. 2000.