Либкнехт (Либкнехт) Карл

Либкнехт (Либкнехт) Карл (1871-1919), един от основателите (1918) KP Германия. Синът на У. Либкнехт. От 1900 г. член на Социалдемократическата партия принадлежи към лявото й направление. През 1912-16 г. заместник на германския Райхстаг. През декември 1914 г. само Либкнехт гласува в Райхстага срещу военни кредити. Един от организаторите на "Съюза на Спартак", призова за сваляне на правителството, водещ войната. Организирано (с Р. Люксембург) издание на вестник "Роте Фейн". След поражението на въстанието през януари 1919 г. е застрелян.

Велик енциклопедичен речник. 2000.