Нощи

(гланц) (1 Летописи 3: 7.) - един от синовете на Давид, които му се родиха в Ерусалим при пристигането си на престола.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.