Танер

(Деяния 9:43). Кожите от различни животни от израилтяните, както и в наши дни, се използват за обувки, сандали, престилки, пергамент и за различни други икономически цели. Кожата се обработва от специален клас занаятчии, а именно кърпи. Според учението на равините, занаятчиите на танкери се смятат за нечисти в евреите и поради неприятната миризма на кожите се произвеждат предимно от градовете, от реките или от морето. Както може да се види от книгата на Деяния (Деяния 9:43), ап. Петър живееше с танцьор Симон, при морето.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.