Етикети

етикети (от Turk yarlek -. заповедите - от порядъка) ... 1) преференциални сертификати за хановете на Златната орда е обект на светската и духовната аристокрация

2)] етикети на нещата, продукт с посочване на техните имена , количество, предприятие (или фирма) и т.н.

Голям енциклопедичен речник. 2000.