Кирш Данилов (Кирил Danilovich)

Кирш Данилов (Кирил Danilovich) , предполагаемият автор на първата колекция на руски приказки, исторически, лирични песни, духовни стихове, Skomoroshina (публикуван през 1804 г. под заглавието "Старинен руски стихотворение" (ХVIII век.), през 1818 г. с музикална нотация).

Велик енциклопедичен речник. 2000.