Хумата

(замък) (Joshua 15 :. 54) - от планинските градове на Юда между Afek и Хеброн.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.