Herøy

( 2Mak 10: 32, 37) - началник на крепостта Ghazar, който почина тук в крепостта с брат си по време на обсадата и превземането на Юда Макаби него.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.