Harizomenov Сергей А.

Harizomenov Сергей А. (1854-1917), квартал статистик, икономист. През 1885-92 той режисира zemsky-статистически изследвания в провинция Саратов през 1890-те години. - оценка и икономически описания на провинциите Tula и Tver. Работи по аграрната статистика, икономическото положение на селяните.

Велик енциклопедичен речник. 2000.