Казлаускас (Казлаускас) Jonas

Казлаускас (Казлаускас) Jonas (1930-1970), лингвист, доктор на филология Science (1968), професор в Университета във Вилнюс. Работи в областта на балтийските проучвания (включително Балто-славянски език отношения) lituanistiki (историческа граматика, фонетика, диалектология литовски език).

академично издание на речника. 2000