Кафран

Karf'an (Joshua 21 :. 32) - град левитите. наследството на Нефталим (в 1 Chronicles 6 :. 76 наречен Кириатаим).

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.