Йесел

( 2Ezd 9 :. 30) - Един от Израел, в дните на Ездра. В (Езекиил 10: 29) стои: Шеал .

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.