Ияйк

(1 Chronicles 26: 7) - синове Семаия, първородният Овид .

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.