Исваал

(людете се върнаха) (1 Лет 11: 11) - един от командирите на Давид, отличаващ се с тяхната сила и сръчност. Той изглежда е едно и също лице, че Ioshavam , Koreyanin (1 Летописи 12: 6) И Iashovam , синът Zavdiilov (1 Летописи 27: 2), който се присъедини към Дейвид Сиклаг , Това е забележително постижение на побой копие в един момент триста души , и в съответствие с (2 Царе 23: 8) осем души .

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.