Istalkour

( 2Ezd 8 :. 40) - Ufiya баща, и един от водачите на племената в дните на Ezra. В (Ez 8:14) вместо Ufa прочетете: Ufa .

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.