Исахар

Issah'ar (награда, наградата) -а) на деветия син на Яков (Израел), роден на Лия (петата си син, Ген 30 .: 17 -18), главата на племето на Исахар ( вижте от племето на Израел). В наследството на племето заема почти цялата долина Езраел от Кармил до Йордан и се намира между съдбите на Завулон на север до юг и Манасия (Joshua 19 :. 17 -23). От това племе, съдия Фалун (Съдии 10: 1-2) и Израилевия цар Баса (3 Царе 15: 27-28); б) (1 х 26: 5) - аналог. Амимил,

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.