Израел

(theomachist) (Битие 32 :. 28) - името, дадено на Яков, когато той се бореше с Бога в лицето на Божия ангел " и каза, (тя. ) , Твоето име се наричаш вече Яков, но Израил, защото сте се стремили с Бога и с хора и си надвил " . След това събитие имената на Яков и Израел очевидно се използват безразлично. От името на стойността Израел на Бога на Яков в това, mnogoznamenatelnom и загадъчни събития, това е последното име стана често използван. В метафорично значение тя обхваща цялата Църква на Бога (Исая 49: 3, Римляни 9: 6). Според разделението на царството при Ровоама на името на Израел станаха нещо обикновено за означаваше царството на десетте племена. След вавилонският плен, това име се прилага към всички евреи, както се използва днес.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.