Ismair

( 2Ezd 9 :. 34) - от Израел, синове Ванаия в дните на Ezra (2Ezd 9 34.).

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.