Исмахия

(Бог поддържа) (2 Летописи 31. 13) - един от надзирателите, чието задължение е да лежи получаване десятък и популярни приноси в храма по време на царуването на Езекия.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.