Исмаил

Исмаил (Бог чува) -а) (4Tsar 25: 23, 25 ;. Еремия 40: 8, 14-16; Еремия 41: 1 до 3, 6-16, 18) - син (потомък) Натания (Натания) от царския род следователно бивш относителна цар Седекия, и следователно може да се предположи .. , който се явил като отмъстител за назначаването на владетел не от кралското семейство; b) (1 Chron., 8: 38; 1 Chron., 9: 44) - аналог. Azrikam, b; в) (2 Летописи 19: 11) - Бащата (предшественик) на Завадий; ж) (2 Летописи 23: 1) - Син (потомък) Ионановият един от стотиците, подпомагана Иодай възцари Иоас ;. e) (Ez 10: 22) - аналог. Гедилия, б.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.