Исхи

'Ишии (съпругът ми или моята помощ) и) (1 Летописи 2: 31) - Afaila син, потомък на Ерамеиловия, от племето на Юда. . В) (1 Летописи 4: 20) - един от пионерите в Юда; в) (1 Цар 4: 42) - същото, в племето на Симеон.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.