Исуи

"Исви (Битие 46: 17; 1 Тимотей 7:30) - аналог. Берия, б (в Чис. 26: 44 не се споменава).

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.