Исуи

(1 Chronicles 5: 24.) - една от главите на половината от племето на Манасия, на десния бряг на Йордан.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.