Исва

(равен на себе си) (Битие 46 :. 17) - двамата синове на Асир син на Яков от Талф, слугата на Лия.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.