Исхия

(думата не е определена точно) - името на следните четири лица: а) (1 Летописи 7: 3), един от синовете. Израи, потомък на Исахар. б) (1 Летописи 23:20) от синовете на Озиил, син на Каат, син на Леви. в) (1 Лет 24 :. 21) син Равия, синът му Eliezerova, един от много, за да представи своето служение в църквата. ж) (Ездра 10 :. 31), един от синовете на Харим, които се бяха върнали от плен в дните на Ездра и Неемия, и имаше жени чужденки.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.