Испан

(плешива плешив) (1 Chronicles 8 :. 22), син на Сасак първенците племето на Benjamin ,

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.