Исхохая

(унижен от Бога) (1 Летописи 4 :. 36, 43) - Simeonityanin, ръководител в скута си. Той участва в акция срещу сънародниците си Hamityan Герар и Амалик в царуването на Езекия.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.