Исмаия

(чух от Бога) - името на следните две лица: а) (1 Летописи 12: 4) гаваонецът на смелите войници, които са преминали към. За Давид в Сиклаг. б) (1 Лет 27 :. 19), син на Авдия и ръководителя на племето на Завулон, при Давид.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.