Исмаелитите

Izmailt'yane (Битие 37 :. 25, 27, 28; Битие 39 :. 1; 8 съд: 24; 1 Лет .. 2: 17, Псалм 82: 7) са потомци на Исмаил, арабските племена, установени на голямото арабско пространство. Те винаги са протегна ръка и далеч извън нейните граници, в пълно съответствие с пророчеството за тях (Бит 16: 12; Битие 17: .. 20) Тъй като ние я видите в цялата история на човечеството, и особено в настоящия момент (1 Летописи 27. : 30 е Исмаелитът). ( вижте Мадианите, народите на древна Палестина)

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.