Исма

(на пустинята) (1 Chronicles 4: 3) потомък на Юда, посочени в родословието на Юда и сина на предците на Етам.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.