Ишихаху

"Ишишиаху (1 Летописи 12: 6) - аналог. Азариел, и.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.