Ишихаху

(1 Летописи 12: 6) - от Koreyan, смел и войнствена съпруг , който мина заедно с другите с Давид в Сиклаг.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.