Ишимил

Ish'imi'il (Бог поставя) (1 Хронт 4: 36) - аналог. Адил също.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.