Ишгод

"Ишгод (човекът на красотата) (1 Хр. 7:18) - Аналогичен. Aviezer, b.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.