Ишгод

(съпруг Beauty) (1 Летописи 7: 18) -. На синовете Hammolecheth, сестрата на Gilead.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.