Ishfa

(голи) (1 Chronicles 8: 16.) - един от синове Берия и началниците на племето Бенджамин.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.