Исбак

"Исбак (Битие 25: 2; 1 Па 1: 32) - Аналогов. Зимран.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.