Исбак

(вляво) (Битие 25: 2, 1 Летописи 1: .. 32) - един от синовете на Авраам и Хетура и прародител на племето на северните арабите. Според Бунзен, природа Eu - Shobak , крепостта Stony Арабия, следи Есвока .

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.