Исба

"Ishbah (хвали) (1 Летописи 4 :. 17) - или създател Естемовия глава. ( виж Йефер, г)

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.