Исба

(хвали) (1 Chronicles 4 :. 17) - Естемовия баща, от племето на Юда.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.