Исдаил

( 2Ezd 5 :. 33) - синове на Соломоновите слуги, когато Зоровавелю.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.